subota, 1. lipnja 2019.

Prezentacija Chen Taijiquana u Klovićevim dvorima


Prezentacija tradicionalnog kineskog Chen Taiji Quana
U suradnji sa Hrvatsko – kineskim društvom prijateljstva za kulturnu, znanstvenu i gospodarsku suradnju i Wushu klubom Yuan Tong – Tai chi Pula, Galerija Klovićevi dvori predstavit će tradicionalni Chen Taiji Quan, tradicionalnu kinesku vještinu kretanja, koja predstavlja vježbu za zdravlje, borilačku vještinu, meditaciju u pokretu, kao i duhovnu praksu. Predstavit će se Chen stil Taiji Quana, koji je izvorni stil, iz kojeg su se razvili ostali stilovi.

Program:
• Teoretski uvod u Taiji Quan i predstavljanje metode postepenog učenja i uvođenja u Taiji Quan Velikog Majstora Zhu Tiancaia, jednog od četiri čuvara tradicije i ambasadora Taiji Quana.

• Praktični dio – predstavljanje osnovnih vježbi i formi Chen stila Taiji Quana: 
- vježbe namatanja svile na vreteno (Chansi Gong), 
- forme stare škole (Laojia): forma 4 strane svijeta ili forma 5 elemenata, forma 13, tradicionalna duga forma – forma 72 (Laojia Yilu), forma s mačem (Taiji Jian).
Tradicionalni Taiji Quan predstavit će majstor David Petrović i Helena Petrović, učitelji taijiquana i voditelji Centra orijentalnih vještina Yuan Tong Pula, uz sudjelovanje njihove učenice Jasne Gašparović.
Majstor David Petrović podučava Taiji Quan 20 godina, višestruki je prvak Hrvatske u formama golih ruku i formama s oružjem i osvajač međunarodnih zlatnih odličja u formama Taiji Quana. Majstorirao je 2011. u Chenjiagou u Kini, rodnom mjestu Taiji Quana. Nositelj je crnog pojasa 3. duan pri CWA (Chinese Wushu Association) i certificirani je trener pri Olimpijskom odboru. Ove godine službeno je imenovan nasljednikom 20. generacije majstora Taiji Quana u liniji Velikog Majstora Zhu Tiancaia.
Helena Petrović je pokretački duh Wushu kluba Yuan Tong - Tai Chi Pula, certificirana je trenerica Taiji Quana i nositeljica crnog pojasa 3. duan pri CWA. Vještinu Taiji Quana vježba i istražuje više od 25 godina, a podučava od 1999. godine. Od 2017. godine zajedno sa Davidom Petrovićem pokrenula je prvu generaciju trogodišnjeg tečaja za instruktore Taiji Quana. Osvajačica je zlatnog odličja na Wushu prvenstvu Hrvatske u Taiji Quanu.
Jasna Gašparović uči Chen stil Taiji Quana od 2013. godine u Wushu klubu Yuan Tong - Tai chi Pula od Majstora Davida Petrovića. Polaznica je završne godine obuke za instruktore pri istom klubu. Nositeljica je crnog pojasa, 1. duan pri CWA (Chinese Wushu Association). Osvajačica je srebrnog odličja na Wushu prvenstvu Hrvatske u Taiji Quanu.


M*David Petrović - 20ta generacija Chen Taijiquana
Na 2. Međunarodnom susretu praktičara Chenjiagou Taijiquana, predvođenom Majstorom Zhu Xiang Qian, M ° David Petrović Gvozden je na Wesak, Budin rođendan, službeno proglašen nasljednikom iz 20te generacije Chen Taijiquana u lozi Velikog Majstora Zhu Tiancaija iz 19te generacije, jednog od četiri Buda ratnika i službenog predstavnika Chen Taijiquana kao nematerijalne baštine Kine 😍😍😍

utorak, 5. veljače 2019.

Edukacija za instruktore Taijiquana i Qigonga - 2.generacija

Wushu klub Yuan Tong – Tai Chi Pula, centar orijentalnih vještina, pripremio je program trogodišnje obuke za ljubitelje Taiji Quana koji  žele postati kvalitetni i kvalificirani voditelji  Taiji Quanai Qigonga. vikend 16./17.3. počinje obuka 2.generacije instruktora

ZNAČAJKE EDUKACIJE
Bazični trogodišnji tečaj za instruktore Chen Taiji Quana je za one koji se žele profesionalno uključiti u Taiji Quan Chen stil, no tečaj obuke također mogu pohađati i oni koji imaju jednostavnu želju za proučavanjem discipline na potpun i temeljit način, bez obzira na mogućnost da budu učitelji. Edukacija će se odvijati u svakom aspektu Taijiquana: ​​borilačkom, sportskom, zdravstvenom, energetskom, filozofskom i meditativnom. Studijski programi  primjenjuju se skladu  s tradicionalnim učenjem u Chenjiagou (kineskom selu u kojem je rođen u Taiji Quan) i akademskim smjernicama  CWU-a (Chinese Wushu Association) odnosno IWUF-a (International Wushu Federation), te nude sveobuhvatnu pripremu i na teoretskoj i na praktičnoj razini. Praktični aspekt, međutim, središnji je stup cijelog procesa obuke. Jedan od glavnih ciljeva edukacije je pružiti učinkovite alate i čvrste stručne kompetencije, nužne za  vjerno prenošenje izvorne vještine.


PROGRAM TEČAJA

TEORETSKE OSNOVE  

- Što je Taiji Quan                                       
- Povijest Taiji Quana
- Filozofski temelji Taiji Quana
- Wu Wei i teorija Yin i Yang
- Qi (vitalna energija) i ljudski bioenergetski sustav
- Faktori iscrpljivanja i energetske neravnoteže
- Unutarnji stav
- Glavni meridijani i akupunkturne točke u praksi Taiji Quana
- Tri blaga i tri Dan Tiena
- Strukturalna i posturalna načela
- Uobičajene pogreške
- Xin Yi: namjera
- Ba Fa i Wu Bu: osam snaga i pet pravaca
- Temeljna dinamika Taiji Quana: širenje i skupljanje, oscilacija u centru, spiralni pokreti, izbačaj sile
- Taiji Quan kao borilačka vještina, praksa za zdravlje, sport i put osobnog rasta
- Tui Shou kao vježba za razvoj vještine borenja, kao natjecateljski sport i kao sredstvo rada na sebi
- Anatomija i fiziologija  
- Osnove kineske tradicionalne medicine:  Jing Luo,TuiNa i Qigong 
- Wen: osnove kineskog jezika i kulture 
- Wu De – borilačka vrlina odnosno etički kodeks                                                                                                                                                                                                  PRAKTIČNI DIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Nei Gong (interni rad) i vježbe za razvoj integrirane snage
- Zhan Zhuang Qi Gong i elementi dinamičnog Qi Gonga                                                                        - Redosljed stavova  na nogama - Bu Fa
- Klasične i moderne forme Taiji Quana, golim rukama i oružjem (vidi sljedeći popis u nastavku)
- Osnovne Tui Shou vježbe (gurajući dlanovi)
- Osnovne borilačke aplikacije
- Tehnike šake, ruke, noge, lakta i koljena
- Vježbe za razvoj energetskog spirale (namatanje svile)
- Vježbe za razvoj eksplozivne energije (Fa Jin)
- Vježbe premještanja i prebacivanja težišta
- Vježbe za razvoj namjere (Yi)
- Pripremne vježbe                                                                                                                                     - Osnove samomasaže
iTuiNa                                                                                                                                                                                - Priprema za polaganje crnog pojasa 1. Duan verificiranog od strane CWA (Chinese Wushu Association)                                                                                                                                              - Upoznavanje i osnove drugih stilova Taiji Quana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    POPIS TAIJI FORMI U OKVIRU PROGRAMA

  
FORME GOLIH RUKU                                                                                                                    

- Chen Qi Gong  
- Chan Si Gong kodificirane sekvence  
- Pripremne forme 5 i 13
- Lao Jia Yi Lu forma 74
- Lao Jia Ar Lu (za voditelje koji će raditi s natjecateljima i djecom)                                       - Forma za polaganje crnog pojasa 1.Duan                                                                                              
- Qi Gong forme za voditelje koji će raditi terapeutski Taiji Quan, voditi Taji Quan za umirovljenike i Taiji rekreaciju za različite profesionalne skupine  ( Zhi Neng Qi Gong pripremna forma, Taiji i Qi Gong 18, Lian Gong, Zhang Zhuan, Ba Duan Jin,...)
-Taij stilovi Yang i Wu za one koji će voditi terapeutski taijiquan

FORME S ORUŽJEM

- Dan Dao - Sablja  24 (za voditelje koji će raditi s djecom)
- Taiji Jian - Mač 49

Ostale teme STUDIJA
- Alati i metodologija za nastavu
- Etika i profesionalna deontologija
- Organizacijski aspekti

Na raspolaganju su didaktički video i brošure.TERMINI:

Predviđeno je 5 modula godišnje po, jedan vikend svaki drugi mjesec, mjesečno po 16 sati tijekom prve dvije godine (160 sati)
Na trećoj godini je predviđen je veći dio prakse i specijalizacija. Moguće je odabrati jednu ili obje opcije:
           1. Rad sa djecom / Rad sa takmičarima - 3 modula – 48 sati                                                                 
        
2. Taiji rekreacija za različite profesionalne skupine / Rad s umirovljenicima / Rad s ljudima sa zdravstvenim poteškoćama – 3 modula -48 sati

Praktični rad uz mentora od 200 sati.

Ukupan broj sati tijekom 3 godine studija : minimum 408– maximum 456 sati

Predviđene su i izborne radionice s gostima učiteljima iz inozemstva (Kina, Italija, Velika Britanija,Njemačka,...) za one koji žele naučiti više.

UVJETI ZA UPIS

Bazičnom trogodišnjem treningu za voditelje Taiji Quana mogu pristupiti članovi Wushu kluba Yuan Tong – Tai Chi Pula koji su završili prva dva pripremna stupnja (Formu 5 i Formu 13), koji su pokazali posebne tehničke vještine i kvalitete, kao i značajnu predanost, strast i posvećenost i poštovanje prema vještini i tradiciji Chen Taijiquana.

Vanjski praktičari i učitelji drugih stilova Taijiquana ili drugih borilačka vještina koja žele pohađati tečaj, dobrodošli su u skladu sa svojim iskustvom i prethodnim znanjem. U tu svrhu potrebno je u Wushu klub Yuan Tong poslati zamolbu za upis s kratkim osobnim životopisom i u pismu navesti osobne motivacije i pojasniti razloge zahtjeva za upis.                                                               

Ljubitelji Taiji Quana bez većeg iskustva u prakticiranju vještine, također su dobrodošli u skladu sa svojim entuzijazmom, talentom, samodisciplinom i istrajnošću u vježbanju. I oni trebaju u Wushu klub Yuan Tong poslati zamolbu za upis s kratkim osobnim životopisom i u pismu navesti osobne motivacije i pojasniti razloge zahtjeva za upis.                                                                                      

Sve budući studenti trebaju  ispuniti pristupnicu, ugovor sa sobom i klubom da imaju namjeru završiti tečaj za instruktore Taiji Quana i da će podmiriti obaveze za tekuću upisnu godinu.

O ŠKOLI

Wushu klub Yuan Tong – Tai Chi Pula osnovan je davne 1999. Godine, kao prvi takav klub u Istri. U početku u klubu je vježban pretežito Taiji Quan Yang stil, a paralelno su se voditelji educirali u Wu i Chen stilu. Nakon toga klub je obogaćen dodatnim disciplinama kao što su: sportske borbe, Kineska tradicionalna medicina u obliku Qi Gonga i Tui Na tretmana, Wen predavanjima iz kulture i povijesti Kine i drugim metodama osobnog rasta.
Bitna svrha Yuan Tong škole, u svojim brojnim aktivnostima, zapravo je "unutarnja revolucija", oslobođenje svijesti i razvoj ljudskih potencijala. Taijiquan i Qigong, u svojim različitim aspektima, svakako su od temeljni stupovi i putevi do tog cilja.
Voditelji edukacije David i Helena Petrović profesionalni su treneri Taijiquana ovlašteni od Olimpijskog odbora, a suvoditeljica Tania Becker von Falkenstein članica je Upravnog odbora Saveza Njemačkih sinologa i redovna profesorica na Berlinskom sveučilištu..
Wushu klub Yuan Tong član je HWUS-a (Hrvatskog Wushu Saveza) i danas je jedna od najvažnijih nacionalnih škola za praktičare Taiji Quana i Qi Gonga, zapravo prvi i jedini u Hrvatskoj sadrži sveobuhvatni  i iscrpan program obrazovanja, istovremeno usklađen kako s izvornom tradicijom Taiji Quana i i Gonga, tako i sa modernim dobom i smjernicama Kineskog Wushu Saveza odnosno  IWUF-a (Međunarodne Wushu Federacije).
Učenici i članovi kluba Yuan Tong, uključujući i instruktore 1.generacije osvajači su brojnih medalja, a neki od njih i višestruki prvaci Hrvatske u Tajiquanu.

VODITELJI EDUKACIJE:

David Petrović
Predsjednik je i glavni instruktor u Wushu klubu Yuan Tong - Tai Chi Pula, gdje vodi treninge od 2001. godine.
Majstorirao je u kolovozu 2011. u Chenjiagou u Kini, rodnom mjestu Taiji quana, kod svog učitelja Majstora Zhu Tiancaia, jednog od četiri najveća živuća majstora izvornog Taiji Quana  i jednog od četiri Jinggana, čuvara tradicije. Prije toga završio je  trogodišnju školu za instruktora Taiji Quana i dvogodišnju školu Qi Gonga na Dao Yuan Akademiji u Genovi, kod Majstora Li Rana.
Višestruki je prvak Hrvatske u Taiji Quanu  u formama golih ruku i formama s oružjem te osvajač međunarodnih zlatnih odličja u formama Taiji Quana. Nositelj je crnog pojasa 3. Duan pri CWA (Chinese Wushu Association), certificirani je trener pri olimpijskom odboru, majstor reikija i kvalitetan terapeut specijaliziran u više vrsta masaža, posebice orijentalnim, Tui Na i Shiatsu tretmanima.

Helena Petrović
Pokretački duh Wushu kluba Yuan Tong - Tai Chi Pula, certificirana je trenerica Taiji Quana (crni pojas 3. Duan pri CWA)  i  Yoge i plesne TranceDance metode više od 25 godina vježbanja i istraživanja tih vještina.
Helena je godine 1999. pokrenula Taiji Quan u Istri gdje danas sa suprugom vodi Wushu klub Yuan Tong.
Suosnivačica je i GAIA-Holističkog centra za razvoj svijesti i osobnih potencijala.


Tania Becker von Falkenstein
Tania Becker von Falkenstein doktorirala je sinologiju na Ruhrskom sveučilistu u Bochumu (Ruhr-
Universtiät Bochum), Njemacka. Njezini interesi su prvenstveno anticka kineska filozofija i to posebno knjiga ranog filozofskog daoizma Zhuangzi, o kojoj je napisala magistarsku radnju.
Tema njezinog doktorata, koji je objavljen u Njemackoj u obliku knjige, su karitativne organizacije u prošlosti Kine i njihov utjecaj na moderni hospicijski pokret u Kini danas (tanatosociologija).
Tania Becker von Falkenstein je rodom iz Zagreba, gdje je 80-tih godina zavrsila studij povijesti umjetnosti i komparativne knjizevnosti. Ona je autorica i brojnih članaka o modernoj kineskoj umjetnosti.
Živi na relaciji Hrvatska-Njemačka-Kina. Redovno predaje na Tehnickom sveučilištu u Berlinu kinesku klasicnu filozofiju i povijest, drustvene znanosti i kinesku suvremenu umjetnost. Dugogodisnja je članica Upravnog odbora Saveza njemačkih sinologa.
Tania ima više od 20 godina iskustva u vježbanju Taiji Quana.ZAVRŠNI ISPIT:
Na kraju svake godine: kratki pismeni rad na temu po izboru i kratka provjera praktičnog znanja
Na kraj razdoblja od tri godine: teoretski / praktični završni ispit, kao i predstavljanje završnog eseja.
Nakon uspješnog polaganja ispita i predstavljanja eseja, praktične provjere znanja i odrađenih 200 sati prakse,  polaznici stiču certifikat instruktora Taiji Quana Chen stil te znanje i kompetecije za vođenje bazičnih formi Taiji Quana i i Gonga. Za učesnike će biti omogućeno polaganje za crni pojas 1. Duan.
Također, certificirani instruktori Taiji Quana će, po želji, moći pristupiti daljnjoj kompleksnijoj edukaciji za instruktore i učitelje Taijiquana.
Za potrebe završnog ispita potrebno je prisustvovati svim obaveznim radionicama.
Oni koji neće moći biti prisutni na nekom modulu i dalje će biti u mogućnosti doći na privatne satove, a u dogovoru s grupom moguće je organizirati termin za nadoknadu, na kraju svake radne godine.
 

TERMINI u 2019/20. godini, 5 modula, nedjeljama 9-18 sati uz sat vremena pauze za ručak:
          16/17.3.2019
18/19.5.2019
25/26.5.2019
20/21.7.2019
  21/22.9.2019
  16/17.11.2019


     Moguće su promjene termina nakon što se formira grupa, u dogovoru sa svim učesnicima.
                     Za one koji dolaze iz udaljenijih mjesta možemo osigurati besplatan smještaj.

MJESTO ODRŽAVANJA
U Puli, u Wushu klubu Yuan Tong-Tai Chi Pula, Gajeva 3

REGISTRACIJA
Tečaj je otvoren za osobe sa diplomom srednje škole.četvrtak, 15. studenoga 2018.

Wushu klub Yuan Tong-Tai Chi Pula: 19 medalja na WPH 2018


Članovi Wushu kluba Yuan Tong -Tai Chi Pula osvojili su 19 odličja na Wushu prvenstvu Hrvatske 2018. godine, u Rijeci. 

Zlato u različitim kategorijam osvojili su Geo Petrović, Vid Petrović i Klaudija Jugovac, Najviše odličja, čak četiri, osvojila je Luna Gotal, a posebno iznenađenje bio je Ian Petrović,samo 15 godina star, koji je u jakoj konkurenciji Wushu seniora osvojio broncu. Od seniorki su srebro i broncu osvojile još Ljubica Dundovic i Nevena Trgovčić, od veteranki Jasna Gašparović srebro, a u kategoriji djeca Adrian Kraljević srebro. 

Čestitke i trenerima Davidu i Heleni Petrović na viziji, znanju, istrajnosti i strpljenju u podučavanju svih uzrasta u više disciplina, kreirajući od Wushu kluba Yuan Tong-Tai Chi Pula mjesto okupljanja gdje mogu vježbati članovi iste obitelji ili šire zajednice različitih uzrasta i afiniteta.


Idemo redom po starosnim kategorijama:
1.Klaudija Jugovac-zlato-veteranke-Taijiquan
2.Jasna Gašparović- srebro-veteranke-Taijiquan
3.Ljubica Dundović-srebro-seniorke-Taijiquan
4.Nevena Trgovčić-bronca-seniorke-Taijiquan
6.Ian Petrović - bronca - seniori- Wushu forme se oružjem
7.Vid Petrović - zlato - djeca Taijiquan - forme s oružjem
-bronca-djeca Taijiquan - gole ruke
8.Luna Gotal - srebro - djeca -Taijiquan gole ruke
-srebro -djeca - Taijiquan oružje
- srebro -djevojčice - Wushu gole ruke
-bronca - djevojčice - Wushu oružje
9.Sara Mehmedović-srebro-djevojčice-Wushu oružje
-bronca-djevojčice-Wushu gole ruke
-bronca-djeca-Taijiquan oružje
10.Adrian Kraljević-srebro-cicibani-Taijiquan oružje
10.Geo Petrović-zlato-cicibani-Taijiquan oružje
-srebro-cicibani-Wushu gole ruke
11.Mak Najdan Šaponja-bronca-cicibani-Taijiquan oružje
-bronca-cicibani-Wushu gole ruke


četvrtak, 7. lipnja 2018.

Master Zhu Xiang Qian in Pula, Istria, Croatia

Wushu Club Yuan Tong - Tai Chi Pula
in cooperation with
Croatian Tiancai Taijiquan Institute 
is organizing in Pula 
THREE DAYS TRAINING OF TAIJIQUAN WITH THE MASTER ZHU XIANG QIAN

from 15-17 June 2018

and the OFFICIAL OPENING OF THE CROATIAN TIANCAI TAIJI INSTITUTE

Teacher: Master Zhu Xiang Qian, son of the Great Master Zhu Tiancai 


Program:Friday, 15.6. from 18-21 hrs - Chansigong and form 13 
Saturday, 16.6 from 9.30-12.30 / 15-18 h - Laojia Yilu
 Saturday, 16.6. at 7 pm - Official opening of the Croatian Taincai Taijiquan Institute
 Sunday, 17.6. from 9.30-12.30 - Laojia Yilu
 Sunday, 17.6. from 15-18 - Tuishou
 

Contact:  taichipula@gmail.com, +385 (0) 99 710 3195, yuantong-taichipula.blogspot.com, www.taichipula.com 

Master Zhu Xiang Qian 

Master Zhu Xiang Qian (朱 向前) is one of the world's best Chen Style Taiji martial arts instructors 
and has the privilege of being born in the Village of Chenjiagou in Henan Province, China (中国 河南省 温县 陈家沟) as the second son of the Great Master Zhu Tiancai (朱 天才).  

The Zhu family is one of the main bearers of Chinese martial arts with more than 500 years of tradition dating back to the Ming dynasty (1368-1644). GM Zhu Tiancai's  mother belongs to the Chen family who is the source of Taijiquan in the world and GM Zhu Tiancai is trained by his cousins ​​and guardians of the original Taijiquan tradition. 
Great Master Zhu Tiancai is one of four Chinese tigers or Jingangs, the gold devarajas or "guardians" (四大 金刚) of the traditional Chen Taijiquan and, by the Chinese government, selected ambassadors of Taijiquan in the world.

Master Zhu Xiang Qian has received instructions of Taiji from his father since the age of five and was formally trained in Taiji in Chenjiagou Taiji School since the ninth year of age. After more than 20 years of training, Master Zhu Xiang Qian became the official Chen Taiji master of the 20th generation and one of China's leading Taijiquan instructors. During his youth he won numerous medals, and in 1991 he was the main instructor of Taijiquan in the Henan province and has trained thousands of students from England, Korea, Japan and various Southeast Asian countries. In 1996 he was officially awarded the title of the leading Taiji master and advisor to Chen Stil Taijiquan and over the years he traveled to Seoul, Japan, Malaysia and Singapore to enthusiastically teach Taijiquan. 

Master Zhu Xiang Qian is currently living in Singapore and where hi teaches Taijiquan to the Singapore community
 

The representative of the Zhu family and the President of the Croatian Tiancai Taijiquan Institute is M ° David Petrović.

nedjelja, 13. svibnja 2018.

Majstor Zhu Xiang Qian u PuliCROATIAN TIANCAI TAIJIQUAN INSTITUT u suradnji s WUSHU KLUBOM YUAN TONG-TAI CHI PULA
organizira u Puli
TRODNEVNO VJEŽBANJE TAIJIQUANA S MAJSTOROM
od 15-17. lipnja 2018. godine
Voditelj je
Majstor Zhu Xiang Qian
Sin Velikog Majstora Zhu Tiancaia

Program:
Petak, 15.6. od  18-21 sat – chansigong i forma 13 
Subota, 16.6  od 9.30-12.30 / 15-18 sati – laojia yilu 
Subota, 16.6. u 19 sati – Službeno otvaranje Hrvatskog Taincai Taijiquan Instituta
Nedjelja, 17.6. od 9.30-12.30 – laojia yilu
Nedjelja, 17.6. od 15-18 sati – tuishou 

Broj mjesta je ograničen i prednost imaju oni koji se ranije prijave, članovi Wushu kluba Yuan Tong - Tai Chi Pula i Gaia Kolektiva.
Prijave su obavezne najkasnije do 8.6.2018. na taichipula@gmail.com, +385 (0)99 710 3195 ili


Majstor Zhu Xiang Qian
Majstor Zhu Xiang Qian ( 向前) jedan je od najboljih svjetskih Chen Stil Taiji instruktora borilačkih vještina i ima privilegij da se 1972. godine rodio u obitelji borilačkih vještina u selu Chenjiagou u provinciji Henan, Kina (中国 河南省 陈家沟) kao drugi sin Velikog Majstora Zhu Tiancaia ( 天才). Obitelj Zhu jedna je od glavnih nositelja kineskih borilačkih vještina s više od 500 godina tradicije koja datira još iz dinastije Ming (1368.-1644. G.). GM Zhu Tiancai pripada po majci obitelji Chen koja je izvor Taijiquana u svijetu i obučavan je od strane svojih rođaka i čuvara tradicije izvornog Taijiquana.

Veliki majstor Zhu Tiancai je jedan od četiri kineska tigra odnosno jinganga,  zlatnih devarajas "čuvara" (
四大 ) Chen Taijiquana  i od kineske vlade odabranih ambasadora Taijiquana u svijetu.  Majstor Zhu Xiang Qian primio je od Taiji upute od svog oca od dobi od pet godina i bio je formalno obučavan u Taiji u Chenjiagou Taiji školi od devete godine.

Nakon više od 20 godina treninga, majstor Zhu Xiang Qian postao je službeni Chen Taiji majstor 20. generacije i jedan od glavnih kineskih instruktora  Taijiquana. Tijekom svoje mladosti osvojio je brojne medalje, a 1991. bio je instruktor Taijiquana provincije Henan. U Henanu je obučio tisuće taiji učenika iz Engleske, Koreje, Japana i raznih zemalja jugoistočne Azije. Godine 1996. zvanično mu je dodijeljena titula vodećeg Taiji majstora i savjetnika Chen Stila Taijiquana, a tijekom godina gostovao je u Seulu, Japanu, Maleziji i Singapuru kako bi entuzijaste podučavao Taijiquan.
Majstor Zhu Xiang Qian  trenutno živi u Singapuru i u Singapurskoj zajednici
aktivno podučava Taijiquan.
Predstavnik obitelji Zhu i predsjednik Hrvatskog Tiancai Taijiquan Instituta je M°David Petrović.