petak, 23. rujna 2016.

Pojmovi qia u klasičnim kineskim filozofijama

Dobrodošle/i na javno predavanje "Pojmovi qia u klasičnim kineskim filozofijama"
Izvrsna predavačica dr. Tania Becker von Falkenstein doktorirala je sinologiju na Ruhrskom sveučilištu u Bochumu, Njemačka. Njeni interesi su prvenstveno antička kineska filozofija i to posebno knjiga ranog daoizma Zhuangzi o kojoj je napisala magistarsku radnju. Pet je godina istraživala karitativne organizacije u prošlosti Kine i njihov utjecaj na hospicijski pokret u Kini danas (tanatosociologija), što je i tema njenog doktorata koji je u Njemačkoj izašao u obliku knjige.
Tania je rodom iz Zagreba gdje je 80-tih završila studij povijesti umjetnosti i komparativne književnosti. Ona je autorica brojnih znanstvenih radova o Kini i članaka o modernoj kineskoj umjetnosti. Redovna je profesorica na berlinskom sveučilištu gdje predaje modernu kinesku umjetnost i članica je Upravnog odbora Saveza sinologa Njemačke.
Tania ima više od dvadeset godina iskustva u vježbanju Taiji Quana i Yoge.
Predavanje je besplatno i otvoreno za sve zainteresirane i održati će se u utorak 4.10. u 19.30 sati u prostoru Wushu kluba Yuan Tong - Tai Chi Pula, DC Rojc Pula.
Informacije: 099 710 3195, info@taichipula.com
  yuantong-taichipula.blogspot.com