Što je Taiji Quan

ETIMOLOŠKO ZNAČENJE   

Analiza i razumijevanje izraza Tai Ji Quan zahtijevaju puno  vremena i osobnog angažmana s obzirom  da su znakovi kineskog pisma istovremeno i antički crteži koji su se tijekom povijesti pa sve do današnjih dana transformirali, a i transkripcije tog pisma također su se mijenjale. Stoga ćemo za početak zahvatiti samo prvi informativni sloj i definiciju ideograma koju on sadrži:
 
Tai znači najveći, najbolji, vrhunski
 
Ji izražava jedan analogan koncept npr. vrhunsku točku ili ekstrem (sjeverni  i  južni pol npr.)
 
Quan literarno označava šaku, tumači se kao borba, borilačka vještina, no također je sinonim za pokret, kretanje.
 

Sam termin Tai Ji označava vrhovni apsolut, a u kineskoj kozmologiji to znači primarni izvor svih stvari. Moglo bi se i prevesti kao vrhunsko prapočelo koje prethodi dualnosti Yin i Yang, iz središta stvarajući četiri podjele i evoluirajući  u osam trigrama. U skladu s time Tai Ji Quan se može definirati kao borilačka vještina odnosno borba koja održava ravnotežu slijedeći Tai Ji principe. U praksi to znači da se radi o pokretima koji sadrže borilačku djelotvornost  ostavljajući nedirnute, štoviše aktivno primjenjujući, zakone koji reguliraju univerzum i ljudski život u skladu s principima kineske tradicionalne medicine (KTM), tehnikama disanja i energetskom ravnotežom.  Iz filozofske perspektive Tai Ji Quan je vještina kretanja koja vodi ka izvornom Apsolutu.

VJEŽBA ZA ZDRAVLJE

Danas se Tai Ji Quan vježba prvenstveno kao vježba za postizanje dobrog zdravlja i jedan je od najraširenijih oblika rekreacije u svijetu. Sama vježba je skup međusobno povezanih pokreta koji čine formu. Pokreti se izvode opušteno, povezano sa disanjem i uz mentalnu koncentraciju. Takvo izvođenje omogućava pravilan protok Qi-a odnosno životne energije kroz tijelo. Qi tonificira tkiva i organe te povećava opći energetski nivo, jača imunitet i poboljšava djelovanje svih tjelesnih sistema: živčanog, respiratornog, kardiovaskularnog itd. Također je jedan od najboljih načina za oslobađanje i savladavanje stresa.

SAMOOBRANA

U svojoj biti Tai Ji Quan je borilačka vještina, vrlo efikasna i sofisticirana. Sastoji se od forme koja je skup raznih tehnika kao što su udarci, hvatanja, uvrtanja, poluge itd., zatim vježbi u paru Tui Shou (gurajući dlanovi) i formi s oružjem. Da bi se postigla efikasnost u primjeni tehnika potrebno je ujediniti namjeru (um), energiju (Qi) i fizičku snagu što zahtijeva višegodišnje intenzivno vježbanje.

MEDITACIJA U POKRETU

Tai Ji nije samo fizička vježba već je upotreba uma odnosno koncentracija jedan od temeljnih principa. Stoga je Tai Ji Quan poznat i kao meditacija u pokretu. Vježbajući formu svjesnost se usmjerava u Dan Tien, gravitacijski i energetski centar tijela, dovodeći vježbača u stanje cjelovite tjelesne budnosti i opuštene pažnje u kojoj um i tijelo djeluju skladno i spontano.

DUHOVNA PRAKSA

Kroz svakodnevnu praksu Tai Ji Quan nas povezuje sa našom izvornom prirodom postajući tako put razumijevanja i samospoznaje. Uči nas kako postići harmoniju i jedinstvo u interakciji sa sobom, drugima i cjelokupnim univerzumom.


 POVIJEST TAIJIQUANA

Nastanak Tai Ji Quana pripisuje se jednom taoističkom monahu. Međutim, najnovija dokumentirana istraživanja smatraju Chen Wangtinga, koji je živio oko 1600-te godine, za začetnika Tai Ji Quana danas poznatog kao Chen stil. On je u svom istraživačkom radu uspio integrirati tehnike borbe sa kanonima kineske tradicionalne medicine i tehnikama disanja. Kroz dugi niz generacija vještina se podučavala isključivo unutar obitelji. Prvi put je vještina prenesena van obitelji Yang Luchanu koji je utemeljio vlastiti stil nazvan Yang. Ostali stilovi su Wu, Sun, Zhaobao itd.